Udvikling

UDVIKLING

UDVIKLINGSkal din virksomhed, ledere eller medarbejdere i et unikt og skræddersyet udviklingsforløb hos Morberg Breathe?I et udviklingsforløb kan I forvente at få effektfulde værktøjer og indsigter, der er nødvendige for at navigere succesfuldt i en omskiftelig verden med mange forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres.For at sikre optimal læring og udvikling, integrerer vi i alle udviklingsforløb, den nyeste viden fra neuroscience videnskaben og omsætter det til praksis. I får en passioneret og dedikeret udviklingskonsulent, med mange års praktisk erfaring og speciale inden for de 4 elementer: Strategisk ledelse, Neuroscience leadership, Mental sundhed og Psykologisk tryghed

DE 4 ELEMENTERHvorfor er de 4 elementer relevante, når du skal udvikle din virksomhed?Vil I lykkes med en vækststrategi og nå jeres højeste ambitionsniveauer, må I styrke jeres strategiske lederkompetencer, give hjernen de absolut bedste arbejdsbetingelser, øge graden af psykologisk tryghed og øge organisationens mentale sundhed.Jeg tror på den rette balance mellem dé 4 elementer er nøglen til at skabe bæredygtig succes på lang sigt.

STRATEGISK LEDELSELederteamet og organisationens øvrige ledere skal dagligt balancere mellem drift og udvikling for at nå virksomhedens ambitiøse vækstmål.I en organisation med mange forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres, kan vi ofte miste formål og overblik og glemme hvad vi løber efter.Derfor må lederne være skarpe på virksomhedens formål og strategiske mål samt hvilke legoklodser der skal bygge bro til de daglige arbejdsopgaver og indsatsområder.Tid er ofte en knap faktor og det er afgørende at lederne er bevidste om, hvordan de bruger og prioritérer deres tid effektivt i forhold til strategien og ikke mindst hvordan de leder medarbejderne til et motiveret og meningsfuldt arbejdsliv, hvor strategien bliver efterlevet og resultatmålene indfries.

MENTAL SUNDHEDEn mental sund organisation navigerer bedre under forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres.Potentialet til at være idérig, kreativ og visionær - og til at løse problemer og udfordringer - styrkes når ledere og medarbejdere har en høj grad af mental sundhed og lever et arbejdsliv i balance.Mental sundhed bliver i højere og højere grad en konkurrenceparameter for erhvervslivet, da organisationens samlede styrke afhænger af individets personlige styrke og balance.Det står dog i skærende kontrast til den stress og udbrændthed vi oplever i dag blandt ledere og medarbejdere.

NEUROSCIENCE LEADERSHIPVores urhjerne har desværre begrænset kapacitet, men når vi lærer hvordan vi genoplader hjernen med effektive hjernepauser og hvordan vi booster vores egen og vores medarbejderes drivkraft, indlæring og udvikling, løfter vi potentialet for højere kvalitet i opgaveløsningen og bedre samarbejde i organisationen.Vi kan lære af hjerneforskningen, hvordan vi giver vores hjerne de bedste arbejdsbetingelser og bliver i stand til at udnytte vores fulde potentiale.Netop derfor bliver resultater fra hjerneforskningen mere og mere interessante at bringe i spil for ledere, der skal drive og udvikle en organisation, der navigerer i mange forandringer, øget kompleksitet et stort arbejdspres.

PSYKOLOGISK TRYGHEDFakta viser; at virksomheder generelt har en lavere grad af psykologisk tryghed, end vi tror!Lav psykologisk tryghed mindsker medarbejdernes mod og lyst til at eksperimentere, tage chancer, være foretagsomme og innovative; parametre der alle er med til at øge en virksomheds performance og konkurrenceevne markant.Virksomheder med en høj grad af tillid og psykologisk tryghed har (ifølge Harvard):  • 74 % mindre stress
  • 106 % mere energi på jobbet
  • 50 % højere produktivitet
  • 13 % færre sygedage
  • 76 % mere engagement
  • 29 % mere livstilfredshed
  • 40 % mindre udbrændthed

KONTAKT MIGFor en uforpligtende snak om, hvordan I kan få et skræddersyet
udviklingsforløb til netop jeres behov og ønsker.