GEV - Individuel lederudvikling

INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING I GEV

CASEGEV er et lokalt forankret multiforsyningsselskab der leverer el, vand, varme og fibernet til sine andelshavere og så gør de en kæmpestor indsats for hele den grønne omstilling.Leif var Drifts- og Projektchef hos GEV med ansvar for en del medarbejdere. I et

individuelt lederudviklingsforløb arbejdede Leif med konkrete lederværktøjer til at styrke hans personlige lederskab og derigennem skabe bedre resultater gennem sine medarbejdere.Leif har virkelig fået styrket sine lederkompetencer og er blevet super skarp til at kommunikere på en mere motiverende måde. Noget de fleste af os godt kan være lidt udfordrede på, når tempoet er højt.FORLØBDet individuelle lederudviklingsforløb med Leif bestod af 12 udviklingssessioner over en 1-årig periode, hvor vi arbejdede med konkrete lederværktøjer til at styrke Leif's personlige lederskab. Derudover deltog jeg på to afdelingsmøder for at kunne observere Leif's interaktion med sine medarbejdere.


RESULTATERGennem det individuelle lederudviklingsforløb arbejdede Leif med at forbedre sit personlige lederskab og er blevet i stand til at:


 • Lede og træffe beslutninger med en stærk ledervision som fundament.
 • Kommunikere på en tryg og motiverende måde, både individuelt og på teammøder.
 • Øge sin gennemslagskraft og dermed op nå mere følgeskab og commitment fra sine medarbejdere.
 • Prioritere sin tid bedre mellem ledelsesopgaver og egne opgaver.
 • Aktiv at bruge viden fra DiSC profiler til at udvikle og motivere sine medarbejdere.
 • Lave individuelle udviklingsplaner for sine medarbejdere - med fokus på både faglig og personlig udvikling.
 • Udover at lede medarbejdere, også indirekte at lede henad (lederkolleger) og opad (egen chef)
 • Styrke sit fokus og overblik i travle perioder.
 • Forbedre egen effektivitet.
 • Skabe mere tid i en travl arbejdsdag, bl.a. ved at planlægge koncentrationstid og bedre uddelegering.
 • Indføre mellemtider (hjernepauser) for at udnytte sin hjernes fulde kapacitet. 


Leif er ikke i tvivl om at det individuelle lederudviklingsforløb har styrket hans personlige lederskab og har været investeringen (både tid og penge) værd.LEIF'S ANBEFALING"Noget meget vigtigt jeg har fået ud af forløbet med Joan, er bevidstheden om at min ledelse ikke kun er rettet mod mine medarbejdere men også mod mine leder-kollegaer og direktøren.


Jeg har personligt fået et bedre overblik over mine opgaver, og er mere bevidst om at ledelse tager tid.


Det virkede godt at vi undervejs kunne tage fat på aktuelle udfordringer og inddrage lederværktøjerne i den daglige ledelse.


Jeg har været meget glad for lederudviklingsforløbet med Joan."REFERENCELeif Jørgensen

Drifts- og Projektchef i GEV


SE ANDRE CASES

MENTAL SUNDHED I GEV

Chefteamet i GEV ville skabe en attraktiv arbejdsplads og har gennem uddannelsesforløbet som mentale sundhedsambassadører, fået en mental sundhedsværktøjskasse fyldt med konkrete nøgleværktøjer til at forbygge og styrke mental sundhed i deres organisation.

LEDERUDDANNELSE

Lederteamet i EverRest har gennemgået Morberg Breathe's 1-årige lederuddannelse "Bevidst Ledelse".


Lederuddannelsen er skræddersyet til EverRest og tilpasset et lederteam, der dagligt skal navigere i mange forandringer, stort arbejdspres og øget kompleksitet.

VIL DU VIDE MEREKontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan I kan få et skræddersyet
udviklingsforløb til netop jeres behov og ønsker.