-

JEG STYRKER VIRKSOMHEDER,
LEDERE OG MEDARBEJDERE... i at drive, udvikle og ikke mindst navigere i et arbejdsliv præget af mange forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres.


 

Vil I lykkes med en vækststrategi og nå jeres højeste ambitionsniveauer, må I styrke jeres strategiske lederkompetencer, give hjernen de absolut bedste arbejdsbetingelser og øge graden af psykologisk tryghed i organisationen samt styrke medarbejdernes mentale sundhed.Jeg tror på at den rette balance mellem de 4 elementer er nøglen til at skabe bæredygtig succes på lang sigt.


 

Min mission er klar: Jeg brænder for at skabe arbejdsliv, hvor vi er motiveret af ambitiøse mål og samtidig prioritérer det hele menneskes mentale styrke og balance.

STRATEGISK LEDELSE

STRATEGISK LEDELSELederteamet og organisationens øvrige ledere skal dagligt balancere mellem drift og udvikling for at nå ambitiøse vækstmål. 


I en organisation med mange forandringer, øget kompleksitet og arbejdspres kan vi ofte miste formål og overblik og glemme hvad vi løber efter. Derfor må lederne være skarpe på virksomhedens formål og strategiske mål samt hvilke legoklodser der skal bygge bro til de daglige arbejdsopgaver og indsatsområder. 


Tid er ofte en knap faktor og det er afgørende at lederne er bevidste om, hvordan de bruger og prioritérer deres tid effektivt og ikke mindst hvordan de leder medarbejderne til et motiveret og meningsfuldt arbejdsliv, hvor strategien bliver efterlevet og resultatmålene indfries. 

NEUROSCIENCE

LEADERSHIP

NEUROSCIENCE LEADERSHIPVores urhjerne har desværre begrænset kapacitet, men når vi lærer hvordan vi genoplader hjernen med effektive hjernepauser og hvordan vi booster vores egen og vores medarbejderes drivkraft, indlæring og udvikling, løfter vi potentialet for højere kvalitet i opgaveløsningen og bedre samarbejde i organisationen.


Vi kan lære af hjerneforskningen, hvordan vi giver vores hjerne de bedste arbejdsbetingelser og bliver i stand til at udnytte vores fulde potentiale.


Netop derfor bliver resultater fra hjerneforskningen mere og mere interessante at bringe i spil for ledere, der skal drive og udvikle en organisation, der navigerer i mange forandringer, øget kompleksitet et stort arbejdspres.

MENTAL SUNDHED

MENTAL SUNDHEDEn mental sund organisation navigerer bedre under forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres.


Potentialet til at være idérig, kreativ og visionær - og til at løse problemer og udfordringer - styrkes når ledere og medarbejdere har en høj grad af mental sundhed og lever et arbejdsliv i balance.


Mental sundhed bliver i højere og højere grad en konkurrenceparameter for erhvervslivet, da organisationens samlede styrke afhænger af individets personlige styrke og balance. 


Det står dog i skærende kontrast til den stress og udbrændthed vi oplever i dag blandt ledere og medarbejdere.

PSYKOLOGISK

TRYGHED

PSYKOLOGISK TRYGHEDFakta viser; at virksomheder generelt har en lavere grad af psykologisk tryghed, end vi tror!


Dét mindsker medarbejdernes mod og lyst til at eksperimentere, tage chancer, være foretagsomme og innovative; parametre der alle er med til at øge en virksomheds performance og konkurrenceevne markant.


Virksomheder med en høj grad af tillid og psykologisk tryghed har (ifølge Harvard):


  • 74 % mindre stress
  • 106 % mere energi på jobbet
  • 50 % højere produktivitet
  • 13 % færre sygedage
  • 76 % mere engagement
  • 29 % mere livstilfredshed
  • 40 % mindre udbrændthed

UDVIKLINGSFORLØB MED MÆRKBAR EFFEKT


 

Mit primære fokus er at sikre, at mine kunder altid oplever målbare resultater og en mærkbar effekt i organisationen efter et udviklingsforløb. 


Derfor designer jeg skræddersyede udviklingsforløb ud fra disse områder:  BEHOVSAFKLARING


Behovsafklaring


Jeg starter altid med et behovsafklaringsmøde, for at forstå mine kunders unikke behov, udfordringer og ønsker, for at sikre at vi starter udviklingen det rigtige sted og har et klart mål om, hvad I ønsker at opnå.

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

Skræddersyede forløb


Jeg skræddersyer hvert udviklingsforløb til mine kunders unikke situation og målsætninger. Det sikrer at I modtager et forløb, der relaterer ind til jeres specifikke virksomhed, situation, ønsker og mål.

IMPLEMENTERING OG FORANKRING

Implementering og forankring


Jeg prioriterer ikke kun selve udviklingsprocessen, men også implementering og forankring ved at sikre rammerne til at ledernes og medarbejdernes opnåede viden og kompetencer, integreres og forankres i organisationens praksis.

FÆLLES RETNING SAMT PERSONLIG STYRKE OG BALANCE

Fælles retning samt mental styrke og balance


I et udviklingsforløb fokuserer jeg på at styrke fælles strategisk retning samt den personlige mentale styrke og balance, hvilket resulterer i en mere samarbejdsorienteret og robust organisation, der trækker i samme retning.

REFERENCER & KUNDERHer er et udpluk af de virksomheder jeg har samarbejdet med og udtalelser fra specifikke udviklingsforløb. Find konkrete cases og flere udtalelser under referencer

På forløb med Joan kommer bare man lidt dybere end ved andre lederkurser.


Joan har formået at ramme kursisten der, hvor behovet har været størst og favner både tunge og mere uerfarne ledere.


I Q8 har vi gennem en årrække haft fornøjelsen af at samarbejde med Joan.


Vi har både arbejdet med holduddannelser og individuelle sparingsforløb og begge dele har været i høj kurs blandt vores ledere.

 

Jeg kan varmt anbefale Joan, både i samarbejdet bag kulissen og som en fantastisk underviser der er yderst vellidt af alle i vores organisation.


Kathrine Hindsig

RetailTraining Manager i Q8

"

Noget meget vigtigt jeg har fået ud af forløbet med Joan, er bevidstheden om at min ledelse ikke kun er rettet mod mine medarbejdere men også mod mine leder-kollegaer og direktøren.


Jeg har personligt fået et bedre overblik over mine opgaver, og er mere bevidst om at ledelse tager tid.


Det virkede godt at vi undervejs kunne tage fat på aktuelle udfordringer og inddrage lederværktøjerne i den daglige ledelse.


Jeg har været meget glad for lederudviklingsforløbet med Joan.
Leif Jørgensen

Drift- og projektchef i GEV

"

Det har altså været en fed proces, og du har fanget os på den gode måde, Joan.


Vi har alle fået noget med os, som vi kan bruge, dels i vores arbejdsliv, men også privat som dem vi er.


Alt sammen givende og lærerigt for alle ansatte i hele people in sport og Connect.


Vi havde et super spændende og inspirerende forløb med Joan


Presence in the moment forløbet var over 4 seancer, hvor vi trænede teknikker til at give hjernen de bedste arbejdsbetignelser. Bevidst nærvær, zoom, mellemtider (hjernepauser) og meget mere.


Michael Hansen

Partner i People in Sport

"

KONTAKT MIGØnsker I et skræddersyet udviklingsforløb med mærkbar effekt,
så tag fat i mig og lad os drøfte, hvordan
det kan designes specifikt til jer.