EverRest - Lederuddannelse for lederteamet

EVERREST - LEDERUDDANNELSE FOR LEDERTEAMET

CASEEverRest er en ambitiøs og succesfuld virksomhed, som arbejder i det krævende spændingsfelt mellem store kunder og producenter på den globale scene. De er forankret i dansk designarv og har i mere end 20 år designet og udviklet sengeprodukter, der kombinerer førende skum- og stofteknologier med skandinaviske designtraditioner. EverRest har været i sengebranchen i mere end 20 år og deres produkter sælges i mere end 50 lande og antallet vokser. EverRest's hovedkontor er i Danmark og datterselskab i Kina. De er nogle af de allerbedste i branchen til at finde de seneste trends på det globale marked, få den rigtige kvalitet af materialer og produkter til de rigtige priser og tilbyde interne ressourcer, der dækker alle nødvendige kompetencer og krav fra deres kunder og leverandører.Med sådan en succes og en ambitiøs vækststrategi for fremtiden, valgte EverRest i 2023 at indgå et samarbejde med Morberg Breathe. Vi designede, ud fra deres behov, en skræddersyet 1-årig lederuddannelse til hele lederteamet i EverRest. FORLØBLederuddannelsen "Bevidst Ledelse", er skræddersyet til EverRest's lederteam og indeholder, over en 1-årig periode, hele 8 fælles workshopdage, individuelle DiSC ledelsesprofiler til alle i lederteamet og en masse konkrete lederværktøjer, der mellem undervisningsdagene er blevet implementeret og forankret i praksis.


RESULTATERLederteamet har gennem den skræddersyede lederuddannelse arbejdet bevidst med at drive, udvikle og ikke mindst navigere i et arbejdsliv præget af mange forandringer, øget kompleksitet og stort arbejdspres, hvilket er nødvendigt for at indfri deres vækststrategi og nå det høje ambitionsniveau, der præger kulturen i virksomheden.Vi har arbejdet med at styrke ledernes strategiske lederkompetencer, give hjernen de absolut bedste arbejdsbetingelser, øge graden af psykologisk tryghed og styrke ledernes og organisationens mentale sundhed.Mere konkret er lederne blevet styrket i konkrete lederfærdigheder gennem 4 praksisnære moduler med tid til implementering og forankring mellem modulerne:MODUL 1 - DEN RESULTATSKABENDE LEDER

med fokus på visioner, mål og prioriteringer!

 

 • Lederteamet har sammen defineret en klar ledervision, som fungerer som fundament og guide for måden de bedriver ledelse på.
 • Lederteamet er blevet skarpe på deres strategiske ansvarsområder, så de kan skabe en stærk sammenhæng mellem organisationens målsætninger, prioriteringer og indsatser og disses bidrag til EverRest's overordnede vision og strategi.
 • Lederteamet har indført regelmæssige prioriteringsmøder og lederudviklingssessions.
 • Lederteamet udviser klar fælles retning for organisationen.
 • Lederne prioriterer nu sin tid bedre mellem ledelsesopgaver og egne opgaver, så der effektivt balanceres mellem drift og udvikling. 
 • Lederne har øget deres personlige effektivitet, ved at blive bedre til at uddelegere relevante opgaver og prioritere egen tid og opgaver ud fra, hvad der er mest værdiskabende.
 • Lederne har optimeret egen fokus- og koncentrationstid for at have fokus på kerneopgaven og indfri de ambitiøse mål. MODUL 2 - DEN UDVIKLENDE LEDER

med fokus på udvikling og samarbejde!


 • Lederteamet er blevet stærkere sammen. Særlig i hvordan de udviser tillid til hinanden, når de indgår i produktive diskussioner, når de comitter sig til klare fælles prioriteringer og når de holder hinanden ansvarlige og tør identificere evt. problemer og udfordringer.
 • Lederteamet har et stærkt fokus på fælles mål, resultater og succeser.
 • Lederne har opbygget en dybere forståelse for forskellige persontyper og de dynamikker der eksisterer inden for et team, så de nu kan identificere styrker, udfordringer og udviklingspotentiale, både i eget lederteam og i ledernes individuelle teams i organisationen.
 • Lederteamet har fået nøgleværktøjer og indsigter til at styrke egen selvindsigt, samarbejdet i lederteamet og den enkelte leders udvikling af sine medarbejdere.
 • Lederne er blevet i stand til at fremme synergieffekter inden for organisationen som helhed.
 • Lederne er blevet i styrket i at udvikle egne medarbejdere ved hjælp at konkrete individuelle fokus- og udviklingsplaner. 

 

 

MODUL 3 - DEN MENTALT SUNDE LEDER

med fokus på selvledelse!


 • Lederteamet går forrest og tager nu ansvar for at lede sig selv i balance, hvilket sender et signal til hele organisationen om at mental sundhed er vigtigt og et fælles fokusområde for hele organisationen. 
 • Lederne har lært at mestre balancen mellem at præstere og restituere. 
 • Lederne ved nu hvordan de giver deres individuelle hjerner de bedste arbejdsbetingelser. 
 • Lederne kan bedre spotte og forebygge stress-symptomer hos sig selv og sine medarbejdere.
 • Lederne har indført mellemtider (hjernepauser) i arbejdstiden for at øge kvalitet i opgaveløsning, overblik og overskud. 
 • Lederne er i højere grad blevet i stand til at bruge deres mentale energi optimalt.
 • Lederne gør deres indflydelse gældende i højere grad, tager ansvar og accepterer de vilkår de ikke kan ændre på. 
 • Lederne er blevet bedre i stand til at håndtere svære følelser og er bevidste om hvad en hensigtsmæssig respons ér fremfor en følelsesmæssig vane-reaktion. 
 • Lederne er i højere grad blevet i stand til at være bevidst tilstede i nu'et og dermed øge fokus på en konkret opgave eller udfordring og samtidig slippe arbejdet, når de har fri, for at genoplade energien.
 • Lederne har designet deres personlige balancerytmer til en hverdag i mere balance.
 • Lederne oplever mere work-life balance efter en klar forventningsafstemning mellem ambitioner og kapacitet. 
 • Lederteamet ved nu konkret hvordan de skal arbejde med at skabe en mental sund organisation. 
 • Lederne har indført faste stilletimer i hele organisationen, der fremmer fokus, koncentration og kvalitet i opgaveløsningen.

 

 

MODUL 4 - DEN INVOLVERENDE LEDER

med fokus på involvering og kommunikation!


 • Lederne har fået konkrete kommunikationsværktøjer og er blevet i stand til at kommunikere på en tryg og motiverende måde, med respekt for diversiteten af forskellige persontyper, som gør at de opnår en høj grad af forståelse og mening hos medarbejderne.
 • Lederne har fået konkrete involveringsværtøjer, så de i højere grad er i stand til at involvere medarbejderne i arbejdsprocesser og beslutninger på en måde, så medarbejderne føler medbestemmelse, motivation og et stærkere ejerskab og ansvarsfølelse.
 • Lederne har fået en dybere forståelse for de menneskelige psykologiske triggere og motivationsdrivere, som viser sig i enten positiv eller negativ adfærd.
 • Lederne kan nu kommunikere deres budskaber, så det aktiverer deres medarbejderes motivations- og belønningssystem i hjernen.

 • Lederne ved nu hvordan de undgår at aktivere deres medarbejderes trusselssystemer, der ellers typisk vil medføre modstand, mistillid eller opgivenhed.

 • Lederne har via bedre kommunikation og involvering styrket kreativitet og innovation i organisationen. 
 • Lederne ved hvordan de, via tillidsbaserede og autentiske relationer, skaber mere psykologisk tryghed i organisationen. 
 • Lederne er blevet i stand til at etablere en ærlig feedbackkultur og til at skabe sunde og konstruktive diskussioner i organisationen."Uddannelsens påvirkninger på virksomheden.


Her er det for tidligt at kunne se nogle former for kausalitet i forhold til virksomhedens performance og medarbejdernes trivsel m.m. Forventningen er at uddannelsen og værktøjerne giver et solidt fundamentet til:

 

   • Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere med højt ambitions- og vidensniveau.
   • Effektivt samarbejde og vidensdeling.
   • Højt niveau af medarbejdertilfredshed.
   • Kontinuerlig fortsat vækst på top- og bundlinje".

 EVERREST'S ANBEFALINGEverRest har været igennem en progressiv transformation over de sidste 3 år. Det har betydet, at der har være løbende organisationsudvikling og tilførsel af kompetencer på det taktiske og operationelle niveau.

 

Vi har derfor besluttet at investere ressourcer i at sikre at ledelsen har et "growth mindset", konkrete ledelsesværktøjer til at få alle medarbejdere til at vokse og skabe en veldefineret fælles ledelsesvision.

 

Morberg Breathe har været skarp til at sammensætte en uddannelse, der er tilpasset virksomhedens behov og som er baseret på veldokumenteret viden og lettilgængelige digitale værktøjer.

 

Joan er en effektiv kommunikatør og besidder solid erfaring i at involvere, engagere og motivere os til at vokse og tage ejerskab for udarbejdelse og eksekvering af ledelsesvisionen i driften.

 

Hun har været god til løbende at identificere "barrierer" i processen og efterfølgende nedbryde disse for at kunne flytte os som individer og som team. Hun har igennem hele forløbet haft fokus på at skabe plads til den enkelte leders udvikling og virksomhedens vision og mission.

 

Vi har været enormt tilfredse med samarbejdet og vi har udvidet samarbejdet efterfølgende.


Jeg kan klart anbefale dette uddannelsesforløb.REFERENCEClaus Gade Løvgreen

Chief Executive Officer i EverRest


SE ANDRE CASES

LEDERUDVIKLING I GEV

Leif var Drifts- og Projektchef hos GEV med ansvar for en del medarbejdere. I et 

individuelt lederudviklingsforløb arbejdede Leif med konkrete lederværktøjer til at styrke hans personlige lederskab og derigennem skabe bedre resultater gennem sine medarbejdere. 

LEDERUDVIKLING I Q8

Q8 ønskede at dygtiggøre deres forretningschefer inden for forretnings-udvikling og personligt lederskab, for at drive deres servicestationer med høj kvalitet og service med fokus på bæredygtighed og konkurrencedygtighed. De valgte et samarbejde Morberg Breathe, fordi ”Joan formår at ramme kursisten der hvor behovet er størst og favner både tunge og mere uerfarne ledere”.

VIL DU VIDE MEREKontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan I kan få et skræddersyet
udviklingsforløb til netop jeres behov og ønsker.