Den Resultatskabende Leder

17.01.2024


ER DU EN RESULTATSKABENDE LEDER?Det er så nemt at blive opslugt at driften og glemme at kigge ud i horisonten. Derude, hvor vi rent faktisk opdager og spotter, hvad fremtiden byder på og har behov for.

 

Derfor har jeg udarbejdet en række refleksionsspørgsmål, skræddersyet til den ambitiøse og resultatskabe leder. 

ER DU EN RESULTATSKABENDE LEDER?I en dynamisk forretningsverden er evnen til at skabe varige resultater afgørende for enhver leder. At være en resultatskabende leder kræver ikke kun dygtighed i strategisk tænkning, men også en vedvarende vilje til at udfordre egne præstationer og ledelseskompetencer. Det er SÅ nemt at blive opslugt at driften - og glemme at kigge ud i horisonten. Derude, hvor vi rent faktisk opdager og spotter, hvad fremtiden byder på og har behov for.Derfor har jeg udarbejdet en række refleksions-spørgsmål, skræddersyet til den ambitiøse og resultatskabe leder og jeg håber at spørgsmålene udfordrer dig til at reflektere over; din ledelsesstil, at identificere områder med potentiale for forbedring og styrker dine bevidste lederkompetencer.Så… er du leder, så kommer her refleksionsspørgsmålene til den resultatskabende leder.Den resultatskabende leder, reflekterer over:
(tænk gerne 6-12 mdr. frem) 1. Når du kigger ud i horisonten, hvad ser du så som afgørende for din virksomheds fremtidige succes?

 2. Hvilke strategiske ansvarsområder er de vigtigste, for dig som leder, lige nu?

 3. Hvordan bidrager dit teams (og dine egne) indsatser til din virksomheds strategi og mål?

 4. Prioriterer du dagligt dine opgaver ud fra, hvad der giver mest værdi?

 5. Bruger du tid på selv at løse opgaver, som du med fordel kan uddelegere til andre?

 6. Hvilke opgaver bruger du tid på, som ikke længere giver den store værdi?

 7. Hvad er dine egne vigtigste udviklingsområder, for at du når dine mål og fremtidsønsker?Ps. Har de gode ledere kun fokus på at være resultatskabende? Nej, det mener jeg absolut ikke! Derfor har jeg lavet refleksions-spørgsmål til 4 nedenstående ledelseskategorier, som jeg deler løbende, så følg med her på kanalen. 

 


 • DEN RESULTATSKABENDE LEDER
  med fokus på visioner, mål og prioriteringer!

 • DEN UDVIKLENDE LEDER
  med fokus på udvikling og samarbejde!

 • DEN MENTALT SUNDE LEDER
  med fokus på selvledelse!

 • DEN INVOLVERENDE LEDER
  med fokus på involvering og kommunikation!


 


Har du brug for at styrke dit Lederteam?


Jeg skræddersyer udviklingsforløb til lederteams, der daglig navigerer i mange forandringer, stor arbejdspres og øget kompleksitet. Tag gerne fat i mig, hvis jeg også skal styrke dit lederteam.


 

Eller har du, som leder, brug for et individuelt lederudviklingsforløb?


… hvor du får personlig vejledning og skræddersyet udvikling på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Det individuelle ledelsesmentorforløb er designet til at accelerere din lederrejse med dybere selvindsigt, bedre beslutningstagning og større effektivitet.
 

#MorbergBreathe #StærkeLederteams #denRESULTATSKABENDEleder

MERE INSPIRATION