Bevidst nærvær

MORBERG BREATHE | BLOG | MENTAL SUNDHED | BEVIDST NÆRVÆR |

____________

EN ORGANISATION MED BEVIDST NÆRVÆR

Mange ledere og medarbejdere navigerer dagligt i et stort arbejdspres med høje forventninger, omskiftelige forandringer og øgede krav om effektivitet og fleksibilitet, hvilket kan give en stor følelsesmæssig belastning i jobbet. 

ORGANISATIONENS SAMLEDE STYRKE -

AFHÆNGER AF INDIVIDERS PERSONLIGE BALANCE

Giver vi tilstrækkelig uddannelse til ledere og medarbejdere - så de får viden og værktøjer til at styrke deres evne til at navigere i et arbejdsmiljø med et stort arbejdspres, øge den mentale robusthed og personlige balance - og dermed modvirke risikoen risikoen for stress og udbrændthed.


Eller forventer vi at det er deres eget ansvar? Og når de tager ansvar, er det de gør så legalt i organisationens kultur. 

Organisationen har også et ansvar - for at fremme mental sundhed

bl.a. ved at definere et fælles sprog, legale handlinger og støttende rammer

15 TIMERS UDDANNELSE FOR LEDERE OG MEDARBEJDERE I "BEVIDST NÆRVÆR"

FORMÅL

INDHOLD

VIDEN OG VÆRKTØJER

Forløbet skal styrke medarbejderes evne til at navigere i et arbejdsmiljø med stort arbejdspres, øge den mentale robusthed og personlige balance - og dermed modvirke risikoen for stress og udbrændthed.

Uddannelsen er fordelt på 3 moduler á 5 timer over en periode på tre måneder.


Indholdet på modulerne er en kombination af teori og undervisning inden for Mindfulness, Kognitiv psykologi og Neuroscience Leadership – med praksisnære metoder og værktøjer der kan trænes i hverdagen. Der vil være fysiske øvelser, som alle kan være med til.

  • At være bevidst nærværende og tilstede i nuet
  • At slippe tankemylder og skabe indre ro og overskud
  • At navigere i stort arbejdspres og følelsesmæssig belastning
  • At opnå øget personlig balance, mindre stress og udbrændthed
  • At udløse indre kreativitet gennem fordybelse og øget koncentration
  • At bruge hjernens kapacitet og mentale energi optimalt
  • At være fleksibel i en sund grad
  • At bryde med uhensigtsmæssige vaner og handlemønstre

BEVIDST NÆRVÆR